AnimA 6/2/2016 16:00:00 瀏覽: 4560

ComicWalker 線上免費漫畫網站

小編身邊有很多朋友都鐘意上網睇漫畫,可惜自布卡漫画不再出現,而且Update得慢的原故,令鐘意在網上睇漫畫的朋友感到失望。不過依家不用灰心,小編在此同大家介紹一個網上睇漫畫的網站啦。

日本角川集團 KADOKAWA 所開設的 「ComicWalker」早於兩年前便已正式開站,網站採用最新色彩技術,將漫畫原作基礎上加入色彩。

網站漫畫的主要來源為角川旗下 23 種漫畫雜誌,除會提供 150 部人氣連載作品外,也有 50 部原創漫畫,網站光是初期便已有新世紀福音戰士、機動戰士 GUNDAM THE ORIGIN、KERORO 軍曹、涼宮春日等合共 200 部免費連載作品,並會持續更新推出新連載,每月更新頁數多達 5,000 頁。

 

ComicWalker 內內建日文、英文和中文三種語言,使用者可分別在 PC、智慧型手機或平板電腦(iOS、Android)上遊覽。此外,註冊 ComicWalker 會員完全免費,加入會員後可使用「我的雜誌」功能將自己喜愛的作品聚集起來,並可利用手機推播、傳統郵件等功能,第一時間發送漫畫更新資訊。

 

 

Source:ComicWalker

Login with Facebook

Not yet reviewed by any member. You can be the FIRST one to write a review.
還沒有發表評論,您可以成為第一位發表評論的人。

瀏覽更多文章

E D E N K I *