AnimA 27/10/2015 20:46:27 瀏覽: 5192

25位男韓星最好唇型選舉(上)

 

男人鐘意睇女人咀唇,係因為容易激發佢地嘅獸性,而韓粉見到男神咀唇,就會引起尖叫聲~不如大家投下票,認為以下25位韓國男藝人,邊位嘅咀唇最性感呢?(排名不分先後)👄👄

 

1. Teen Top's - Niel

2. EXO's - D.O

3. EXO's - Kai

4. EXO's - Xiumin

5. INFINITE's - Myungsoo

6. INFINITE's - SungKyu

7. INFINITE's - Dongwoo

8. INFINITE's - Woohyun

9. B.A.P's - Bang Yongguk

10. B.A.P's - Himchan

11. VIXX's - Leo

12. SHINee's - Key

13. SHINee's - Onew

暫時就睇住咁多先,仲有最後個12位,就要留意「25位男韓星最好唇型選舉(下)」啦~

  • 最好唇形  25位男韓星最好唇型選舉(上) SHINee's SHINee's SHINee's SHINee's
  • < $500
  • 男韓星   最好唇形  
Login with Facebook

Not yet reviewed by any member. You can be the FIRST one to write a review.
還沒有發表評論,您可以成為第一位發表評論的人。

瀏覽更多文章

E D E N K I *