kikil 10/8/2015 18:09:52 瀏覽: 4848

《龍珠超》之大崩壞

龍珠推出新連載既消息曾經令一眾龍珠迷充滿期待,

 

畢竟係神作龍珠呀嘛~

 

大家都識大家都由細睇到大咖啦!

 

不過...

 

大家應該要學會:往事只能回味... 過去的就讓他過去...

 

《龍珠超》就播到第5集啦,但係就好似愈睇愈唔妥... 

大家有冇覺得悟空個樣怪怪地?

 

呢個究竟係唔係fans art?

 

可以話畀大家知:唔係。呢個就係最新係電視上播出既版本。

究竟悟空發生左咩事?

 

作為龍珠迷既我只係諗:可唔可以畀返正常樣既悟空我?

Photo source: Internet

Login with Facebook

Not yet reviewed by any member. You can be the FIRST one to write a review.
還沒有發表評論,您可以成為第一位發表評論的人。

瀏覽更多文章

E D E N K I *