kikil 3/8/2015 18:29:30 瀏覽: 4646

【完全崩壞】初音在巴黎搞啥呀...

早前,初音同法國既玩具生產商Pixi et Cie 合作推出一系列

 

"初音未來在巴黎的一天" 既模型公仔。

 

一系列三款,每款差唔多一千蚊,但係一眾初音迷當然依舊瘋狂搶購啦~

 

 

初音迷期待已久既模型終於到手,一定好興奮啦,

 

但係呢個時候可怕既事情就發生啦。。。

 

 

邊位呀?!

 

我認識既初音唔係咁既樣咖喎。。。

 

先睇睇官方圖片:

 

 

嗯,其實都睇到有少少問題咖啦。不過就唔係咁誇張囉。

 

我地再睇睇實物圖:

 

 

 

媽呀,好可怕呀!

 

 

 

 

 

Photo source: gamme.com.tw

  • < $500
Login with Facebook

Not yet reviewed by any member. You can be the FIRST one to write a review.
還沒有發表評論,您可以成為第一位發表評論的人。

瀏覽更多文章

E D E N K I *
  • Blogditor