JKL 25/9/2014 12:56:42 瀏覽: 4645

【Fitness健身狂熱】健身球腹肌訓練

私人健身教練Francis Lam 為大家示範健身球腹肌訓練

 

 

更多健身影片:

 

即刻睇埋Francis 嘅個人健身專訪啦!!!

 

更多健身資訊:

 

版權所有 不得轉載及翻印(詳情請參閱本站的服務條款)

瀏覽 JKL 更多文章
Login with Facebook

膠榮 (會員)
發表於 25/9/2014 19:55:12

隻腳粗到....
回覆  ·      ·          0

瀏覽更多文章

E D E N K I *
  • Blogditor