K-pop韓娛天下 18/9/2014 03:32:09 瀏覽: 4593

韓國明星 撒嬌系列

根據非正式統計,韓國明星的愛撤嬌指數已超過日本明星成為第一位,

現在馬上為你送上各明星的撤嬌圖集,刺激一下大家的神經吧!

 

 

Luhan & Sehun

 

 

 

F(x) Krystal

 

 

Infinite - Woohyun

 

 

 

 

 

TOP

 

Exo Luhan, D O, Sehun, Xiumin , Baekhyun

 

 

 

 

Login with Facebook

你估我唔到 (會員)
發表於 18/9/2014 18:03:38

好好笑, 最尾條片..QQ男
回覆  ·      ·          0

瀏覽更多文章

E D E N K I *
  • Blogditor