pangpangpangpang 2/7/2014 12:14:55 瀏覽: 4468

世界盃 World Cup 2014 精華重溫(淘汰賽)

font-size: 10pt;">世界盃已經去到淘汰賽階段,唔少賽事都安排係凌晨四點開波,相信唔少打工仔都捱唔到夜去睇!
eDenki就特別為各位搜集每場精華,等你確保唔會錯過世界盃任何一個精彩時刻!

 

16強賽事
29/6 巴西對智利 
29/6 哥倫比亞烏拉圭
30/6 荷蘭墨西哥
30/6 哥斯達黎加希臘
1/7 法國尼日利亞
1/7 德國阿爾及利亞
2/7 阿根廷瑞士
2/7 比利時美國 

 

8強賽事

巴西哥倫比亞

法國德國 

阿根廷對比利時

荷蘭 對哥斯達黎加 

4強賽事

巴西對德國

 

荷蘭對阿根廷

 

More information:  FIFA 

 

瀏覽 pangpangpangpang 更多文章
Login with Facebook

Not yet reviewed by any member. You can be the FIRST one to write a review.
還沒有發表評論,您可以成為第一位發表評論的人。

瀏覽更多文章

E D E N K I *