" YA-MAN RL-1P-HK"
種類 美顏機
體積 (mm) N/A
重量 (g) N/A
功能 " 主要特點 1: 鉑金離子棒(充電式) 主要特點 2: 可導入水分及潔淨皮膚 主要特點 3: 滾軸按摩助提升面部 主要特點 4: 適用於乾性,油性肌膚 "
附件 N/A
充電時間 N/A
備用時間 N/A
保養 一年
電源 100-240 伏
顏色 N/A
售價 2,180
標籤 " YA-MAN, 美顏機 "
Login with Facebook

Not yet reviewed by any member. You can be the FIRST one to write a review.
還沒有發表評論,您可以成為第一位發表評論的人。

瀏覽更多關於 " YA-MAN RL-1P-HK" 的文章

瀏覽更多文章

E D E N K I *
  • Blogditor